#11-J KORD64 K-Offset Rubber Roller – Ink Rollers – Individual – White

$1.00

53mm 2-3/32”
KORD64 0963F
18×25-1/4” 46x64cm

Part Description

Ink Rollers / Water Rollers->Group 11-B – K-Offset Rubber Rollers Heidelberg #11J KORD64 KOffset Rubber Roller – Ink Rollers – Individual – White 53mm 23/32”
KORD64 0963F
18×251/4” 46x64cm#11-J KORD64 K-Offset Rubber Roller – Ink Rollers – Individual – White 53mm 2-3/32”
KORD64 0963F
18×25-1/4” 46x64cm#11-J KORD64 K-Offset Rubber Roller – Ink Rollers – Individual – White 53mm 2-3/32”
KORD64 0963F
18×25-1/4” 46x64cm#11-JKORD64K-OffsetRubberRoller–InkRollers–Individual–White53mm2-3/32”
KORD640963F
18×25-1/4”46x64cm#11-J KORD64 K-Offset Rubber Roller – Ink Rollers – Individual – White 53mm 2-3/32”
KORD64 0963F
18×25-1/4” 46x64cm