#11-L KORD64 K-Offset Rubber Roller – Ink Rollers – Individual – Blue 18×25-1/4” 46x64mm

$1.00

57mm 2-1/4”
KORD64 0942F
18×25-1/4” 46x64cm

Part Description

Ink Rollers / Water Rollers->Group 11-B – K-Offset Rubber Rollers Heidelberg #11L KORD64 KOffset Rubber Roller – Ink Rollers – Individual – Blue 18×251/4” 46x64mm 57mm 21/4”
KORD64 0942F
18×251/4” 46x64cm#11-L KORD64 K-Offset Rubber Roller – Ink Rollers – Individual – Blue 18×25-1/4” 46x64mm 57mm 2-1/4”
KORD64 0942F
18×25-1/4” 46x64cm#11-L KORD64 K-Offset Rubber Roller – Ink Rollers – Individual – Blue 18×25-1/4” 46x64mm 57mm 2-1/4”
KORD64 0942F
18×25-1/4” 46x64cm#11-LKORD64K-OffsetRubberRoller–InkRollers–Individual–Blue18x25-1/4”46x64mm57mm2-1/4”
KORD640942F
18×25-1/4”46x64cm#11-L KORD64 K-Offset Rubber Roller – Ink Rollers – Individual – Blue 18×25-1/4” 46x64mm 57mm 2-1/4”
KORD64 0942F
18×25-1/4” 46x64cm