#141-I – Perforating / Scoring / Slitting – MO – Holder for Perforating Disc Complete

$1.00

Catalog #141-I
Holder for Perforating
Disc Complete
#43.731.040 F

Part Description

TOK / TOM / Quickmaster / K-Offset K-Letterpress / 10×15 & 13×18 -> Group 141 Perforating / Scoring / Slitting Heidelberg #141I Perforating / Scoring / Slitting MO Holder for Perforating Disc CompleteCatalog #141I
Holder for Perforating
Disc Complete
#43731040 F
#141-I – Perforating / Scoring / Slitting – MO – Holder for Perforating Disc CompleteCatalog #141-I
Holder for Perforating
Disc Complete
#43-731-040 F
#141-I – Perforating / Scoring / Slitting – MO – Holder for Perforating Disc Complete- #141-I
Holder for Perforating
Disc Complete
#43.731.040 F
#141-I-Perforating/Scoring/Slitting-MO-HolderforPerforatingDiscCompleteCatalog#141-I
HolderforPerforating
DiscComplete
#43.731.040F
#141-I – Perforating / Scoring / Slitting – MO – Holder for Perforating Disc CompleteCatalog #141-I
Holder for Perforating
Disc Complete
#43.731.040 F